Mỗi con đường luôn có 2 ngã rẽ, Trái hoặc Phải

Cuộc đời sướng hay khổ là do chính mình chọn, không phải ai chọn giúp mình, vậy nên không được đổ thường cho ai. 


Mọi quyết định điều do tâm thức, tư duy, tuy nhiên nó luôn chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh , nhưng hãy nhớ rằng, mỗi quyết định của mình thì chính mình chịu trách nhiệm . Đừng lãng phí những quyết định đó cho những sai trái.


Hãy luôn tiến về phía trước để đẩy lùi thất bại hoặc quyết định sai về sau lưng.