Miệng nên ít nói, tự nhiên ít họa

 Xã hội là tổng hợp, nếu hỏi bất kỳ ai được chọn giữa bình an và sóng gió, câu trả lời luôn là BÌNH AN.

vậy CLIP sau đây nói cho bạn biết nên làm gì để được bình an nơi bạn .