Chia sẻ của NS HOÀI LINH về số tiền 14 tỷ đang ở đâu ?


Nguồn tiền này cần hiểu rỏ ý nghĩa của nó :
1-Tiền kêu gọi do ảnh hưởng LỤT BÃO gây ra .
(Thì phải dành cho đúng thời điểm đó, lúc đó rất cần )
2- Tiền này không phải kêu gọi gây quỹ để làm Thiền Nguyện khi nào làm cũng được .
-------
Tại từng thời điểm giá trị bạn cho hay trao đi cũng khác nhau.
------
Giúp ngặt chứ không ai giúp nghèo. Còn theo bạn thì sao ?